top of page

? איך קוראים לפנינה הקסומה שנמצאת בתוכנו


אצל אימי לא היו מילים בטלות, בכל סיפור ישנו מוסר השכל ומכל דבר ניתן להתפתח. האיכות הזו בשילוב שני הורים ספארטנים וילדה מנהיגה אחת יצרו דפוס: למדתי ל 'העמיד את עצמי בשלשות' כשאני המפקד צבא וכל הפקודים יחד. דרישות, דרישות, דרישות...

ואז פגשתי את קוסמת אור עדינה וחכמה ,שלימדה אותי מתנה יקרה מפז שהיוותה השלמה מופלאה למנהיגה האמיצה. חיבור רך לבית האמתי בתוכי: ההנני . הנני אשר הנני. מהוא ההנני אתם שואלים ? ואיך חוברים אליו?

מבקשת לברך אותך נורית רוטמן מורתי האהובה, לספר לעולם איך השתנו חיי בזכותך ולהזמין כל מי שמהדהד ליבו לפגוש אותך. מהיותי אדם סקרן וחוקר, תמיד אהבתי ללמוד והתברכתי במורים מופלאים. הלימוד שמח אותי מחד והעציב אותי באותה נשימה, כיוון שהדגיש והגדיל את הפער בין הראש והלב. ואז פגשתי בך כל מה שלמדת אותי – היית בעצמך. דוגמה חיה של צמצום הפערים לכדי אחדות. הורגלתי לטענות שאני אופטימית מדי, טובה מדי, נאיבית מדי, רגישה מדי... ואת ,הזמנת אותי להבין שהמפתח לחירות מצוי בלב וכל האיכויות עליהן קבלתי תלונות, הן שבילי אור אליו החזרת אותי לליבי... ומשם התחזקתי ומשם למדת אותי לדייק, לברוא את חיי ולשחרר בעדינות כל שאיננו משרת את טובתי העליונה: כעסים, תסכולים, דפוסים ,הרגלים, מערכות יחסים , זכרונות. למדת אותי ל ס ל ו ח ... גם לאלה שכשבגדו בעצמם, בגדו בי. למדת אותי להיות הפנים האמיתי שלי: אוהבת ... המילים קטנות מלהכיל תודתי. בשמי ובשם משפחתי והסובבים אותי ובשם באי 'דרך הפלמנקו' שזוכים באהבה אל עצמם. כיוון שלשמחתי למרות האתגרים בחיי, אני ממשיכה להתבונן בטבע בהשתאות ובעיני ילדה , אני חשה שהעצים , הפרחים, הדולפינים, הים והציפורים, מברכים אותך יקרה ומודים לך שאת מעלה באופן משמעותי את מפלס הטוב בעולם . זהו הטלפון של נוריה 0523316271

להיות לב אחד על כל חלקינו, זו מהות השיטה של דרך הפלמנקו. לב אחד כקבוצה על כל גווניה השונים ולב אחד בתוכנו, קבלת כל החלקים .החיבור יוצר אחדות ,שמחה ושלווה ומאפשר אהבה פנימה. חיבור למרכז הנשמה: ההנני . מי הייתה גורנישט ? ואיך הפך ה'וואחש ' לרפאל? מה ענה לי בני כשהיה בן 11 כששאלתי אותו מהו מאצ'ו? ומאיפה צץ המשפט: 'מרחב נטול התנצלות' על כל אלה ועוד... בהמשך להתראות באהבה זהר

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page