top of page

אני ראו-יה

יום אחד מצאתי את עצמי ישובה על סלע בים בזמן שפל, אומרת לעצמי שוב ושוב ושוב את המילה ראויה... ראויה...ראויה התחושה הביאה לי שקט ושמחה, אז הוספתי: אני ראויה לאהבה, אני ראויה לאהבה, אני ראויה לאהבה...ופתאום הפך השפל לגאות ומצאתי את עצמי ראויה לאהבה וסביבי ים.

שלושה דברים הביאו לפתחי את הראויה: האחד: סיפרתי לכם שאמי הפגינה את אהבתה בעת שסיפרה לי את סיפורי התנ"ך, סיפורי חכמה ומשלים, כשהיא מזמינה אותי להקשיב למילים, לצלילים, לדמיון... השני: דרכי להתמודד בעולם: להתחבר לקול הפנימי, המחפש אחדות והרמוניה, לצבעוניות, להומור ובעיקר להרמוניה תוך שימוש בציורים, שירים ,ריקודים וצפייה בסרטים המצוירים. השלישי: נהגתי לעשות יחד עם נורית מורתי האהובה תרגילי דמיון. באחד התרגילים היו 4 שלבים: 1. קושי מסויים ,לדמיין אותו 2.תמונה הפוכה: הקושי פתור ואני שמחה. 3. מה האחריות שלי לגבי הקושי שעלה? 4. חוזה חדש המעגן את הפתרון. בכל פעם שתרגלתי את התרגיל, עם קושי אחר שבקשתי לשנות, באחריות שלי למצב עלתה התחושה: אני לא ראויה. חשתי צורך להתנצל על אוצרותיי, לצמצם את האור בתוכי, כדי להיות חלק מ...שייכת למציאות.

כיוון שמשה רבנו היה חלק מגיבורי הילדות שלי ,חשבתי עליו שלמעשה נענש כיוון שסירב לדבר אל הסלע והכה בו במקום ולכן לא נכנס לארץ המובטחת והחלטתי לדבר למילים ולהקשיב לצפונותיהן.

המילה הראשונה שעלתה: ראויה. אמרתי אותה שוב ושוב , שכחתי מה פירושה ואז הבחנתי שהיא מצפינה מתנה: ראו – יה. ראו את האלוהים בתוכי. מיד הבאתי את ראויה לסטודיו ומאז שנים רבות זוהי שמה של השיטה ללימוד קבוצות הנשים בדרך הפלמנקו . כשירדתי מהסלע בים אחרי שחזרתי שוב ושוב על המנטרה :אני ראויה לאהבה פגשתי ליד האוטו את גיא, אשר 'הפיל אותי מהגזוסטרה' -פעמיים בחיי הייתי מאוהבת בו עד מעל הראש. לא התראינו שנים, התפלאתי על עצמי שאני מאוד רגועה ואינני נסערת בנוכחותו. כששאלתי את ליבי: מה לגביו? ענה ליבי: עם גיא חווית דרמות ואת ראויה לאהבה💜💜💜

האני ראויה לאהבה רקד בתוכי מלווה בלהקת ציפורים .

שמחה ומודה על הזכות להעביר את המתנה הנפלאה של אני ראויה, לנשים שבאות לסטודיו. תרגול הראויה מלווה בתנועה ובריקוד והופך להיות הרגל מבורך

ראו-יה בהיפוך אותיות הינה אור-יה תודה!!! מי שמסוקרנת איך לרקוד ראויה דרך החיבור לפלמנקו , לפלמה-הלהבה הפנימית, מוזמנת בשמחה. תודה לכם קוראות וקוראים יקרים ותודה ליונת סער הנפלאה על הצילום באהבה זהר

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page