top of page

חירות מתוך הקסם המרפאזהר יעל אסף - דרך הפלמנקו

חג החירות הנוכחי מאיר את המושג חופש בדרך עוצמתית שאיננה מוכרת בחוויית האנוש. הדהוד יציאת מצריים מעבדות לחירות, כשבני עמנו האהובים כלואים, צורמת באוזניים ובלב.

מתוך התובנה שאנחנו מחוברים וההבנה ששחרור מוליד שחר חדש ומכך שהשחרור נגיש לכל אדם וכל האוצרות בתוכנו, מחכים לנו. הבנתי כשהחופש שלנו קורה כאשר מחברים תובנות לתנועת הגוף מהלכה למעשה. לימוד החיבור לגוף, בנוכחות כאן ועכשיו בדרך בה כולם מצליחים, זמין לכולנו.

שמעתי את בקשת הנשמה שלי לחזור הביתה: לסמוך, לחבק, לאהוב ולהיות הקול הפנימי שבתוכי. בחרתי בחיים הללו לשחרר אותי לחופשי. לשחרר את כל ההרגלים בהם בלעתי את החופש שלי, כדי להיות שייכת. להיות יחד עם קולות שלא באמת הרגשתי שייכת אליהם. זה היה לכאורה, כיסוי חיצוני רעוע. ההשתייכות לא נתנה לי שקט.

שחרור הברית העתיקה הייתה כואבת כאב שאיננו מוכר. תודה על האומץ להיות כה כנה, אומץ שאפשר שחרור עתיק יומין של נשמתי עם השקר שאינני חופש-יה. שקר שהאנושות שיקרה לעצמה במהלך ניסוי של הפרדה מהאלוהות הפנימית, מהאור הפנימי, כשהיא מסרה את מפתחות החופש לשלטונות למיניהם. כשכל הזמן הזה, הכוח טמון בתוכנו פנימה.

כשלימדתי אסירות את ריקוד הפלמנקו ומדי שבוע פגשתי את גדרות הכלא, זה אפשר לי להבין שכולנו בתוך כלא ובידינו המפתחות. הידיעה שזה אפשרי לא הפכה את המימוש לפשוט, שחרור ומיסוס הרגלים רבי גלגולים דורש אומץ, נחישות, התמדה, הסכמה להשאיר את כל ההגנות של השקר שאיננו חופשיים. שחרור ההרגלים שחררו את קולות ההפחדה שהושמעו והוטמעו.

השקט הצלול של הקול הפנימי הבא לידי ביטוי כה משמח, מלבב, מרפא. מבקש בעדינות: להפוך את החיבור, החיבוק והביטוי של קול הנשמה להרגל מבורך.

כרקדנית, אני מזכירה לעצמי שאנחנו בנויים משרירים ומהרגלים ולכן אפשר לשנות. אפשר לבחור בחופש. אפשר לתת לנשמה להיות חופש-יה. כן זה דורש אומץ, התמדה, הכלה, ויתור על המוכר וכן כן כן זה אפשרי.

משמח לחוות קבוצות בהן בתחילה הייתה זרות, חשדנות, התבצרות בהרגלים של הגנה. ואז, כשכל קול יחיד מאפשר ביטוי אמיתי, הקולות חוברים ללב אחד פועם. שיטת דרך הפלמנקו מאפשרת ללבבות את החופש להיות, לחולל חופש מהלכה למעשה.

כשפחד שולט התקווה נעלמת ואיתה כל האור האינסופי הקיים בתוך כולנו.

האור הפנימי מבקש להזכיר את זכות הבחירה. את השורש ב.ח.ר שבהיפוכו הופך ברח שיכול להיות חרב או חבר.

מאחלת הרחבת המרכז שלנו עם ישר-אל, קבלת והכלת האחר, אחדות, בריאת מציאות בריאה יחד המאפשרת בשורות טובות.

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page