top of page

הבנות מנהיגות את האבות במרחב נטול מסכיםאולה גדול לאבות ולבנות ובעיקר ליחד של כולנו שאיפשר לקסם להיות.


פה בסרטון אנו רואים איך האבות, כן, כן, האבות

התמסרו לחלוטין.

בטחו בבנות,

אפשרו להן להוביל

אפשרו לקסם לקרות.


האבות והבנות נוכחים כאן ועכשיו, במרחב נטול מסכים.

משוחררים מהסחות דעת ודרמות מיותרות המפריעים לחיים להיות.


בטחון עצמי עמוק ואמיתי קורה

כשאנחנו מבטאים את הקול הפנימי שלנו

בשקט ובנועם.

זה לא קורה ברגע. לאורך כל השנה אנחנו מתרגלות את היכולת להנהיג

גם בזוגות, גם בקבוצה.

אחת ההזדמנויות המיוחדות במהלך החוג

לתרגל את ההנהגה וההובלה שלמדנו, היא השיעורים המיוחדים בהם אנו מנהיגות את החברות, האמהות והאבות.


נוכחות כאן ועכשיו

נדירה ממש בימינו.


שנה אחר שנה אני נוכחת כיצד בנות החוג משמשות מנהיגות, המדריכות ברגישות ובאהבה.

מי יתן שהילדים של היום שמתרגלים מנהיגות ברוך ואהבה ינהיגו אותנו בעתיד

ממקום מאפשר, מכבד ומצמיח אדם באשר הוא אדם.


זהר יעל אסף סטודיו דרך הפלמנקו החויה האולימפית, ת"א

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page